Poron Skiving

Facility

1 Poron skiving machine

Annual output

3 million pair insole

001
002
003
poron1